ગળે ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે ઊતરવું

  • 1

    ગળાવું.

  • 2

    સમજાવું.