ગળે ગળું મળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે ગળું મળી જવું

  • 1

    તરસથી ગળું સુકાઈ જવું.