ગળે નખ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે નખ દેવો

  • 1

    ગળે ટૂંપો દેવો; ગૂંગળાવીને મારી નાખવું.