ગળે નખ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે નખ મારવો

  • 1

    ગળે ટૂંપો દેવો; ગૂંગળાવીને મારી નાખવું.