ગળે પવિત્રાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે પવિત્રાં આવવાં

  • 1

    'ગળે ટાંટિયા આવવાં; મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકાવું.