ગળું બેસી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળું બેસી જવું

  • 1

    અવાજ મંદ થવો; ગળું અંદરથી ફૂલી જતાં અવાજ બેસી જવો.