ગળે હાથ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે હાથ મૂકવો

  • 1

    ગળાના સોગન ખાવા.