ગવારફળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગવારફળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગવારની સીંગ.

ગુવારફળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુવારફળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ગવાર'; એક વનસ્પતિ; ગુવાર.

  • 2

    તેની શીંગ અને બીજ.