ગુજરાતી

માં ગવારફળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારફળી1ગુવારફળી2

ગવારફળી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગવારની સીંગ.

ગુજરાતી

માં ગવારફળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારફળી1ગુવારફળી2

ગુવારફળી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ગવાર'; એક વનસ્પતિ; ગુવાર.

  • 2

    તેની શીંગ અને બીજ.