ગવારશિંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગવારશિંગ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગવારની સીંગ.

ગુવારશિંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુવારશિંગ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ગવાર'; એક વનસ્પતિ; ગુવાર.

  • 2

    તેની શીંગ અને બીજ.