ગુજરાતી

માં ગવારશિંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારશિંગ1ગુવારશિંગ2

ગવારશિંગ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગવારની સીંગ.

ગુજરાતી

માં ગવારશિંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારશિંગ1ગુવારશિંગ2

ગુવારશિંગ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ગવાર'; એક વનસ્પતિ; ગુવાર.

  • 2

    તેની શીંગ અને બીજ.