ગુજરાતી

માં ગવારશીંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારશીંગ1ગુવારશીંગ2

ગવારશીંગ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગવારની સીંગ.

ગુજરાતી

માં ગવારશીંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારશીંગ1ગુવારશીંગ2

ગુવારશીંગ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ગવાર'; એક વનસ્પતિ; ગુવાર.

  • 2

    તેની શીંગ અને બીજ.