ગુજરાતી

માં ગવારસીંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારસીંગ1ગુવારસીંગ2

ગવારસીંગ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગવારની સીંગ.

ગુજરાતી

માં ગવારસીંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગવારસીંગ1ગુવારસીંગ2

ગુવારસીંગ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ગવાર'; એક વનસ્પતિ; ગુવાર.

  • 2

    તેની શીંગ અને બીજ.