ગુસ્લખાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુસ્લખાનું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નાહવાની ઓરડી.

ગુસલખાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુસલખાનું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નહાવાની ઓરડી.

ગુસલખાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુસલખાનું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    નાહવાની ઓરડી.