ગુજરાતી

માં ગૃહલક્ષ્મીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગૃહલક્ષ્મી1ગેહલક્ષ્મી2

ગૃહલક્ષ્મી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુશીલ, સચ્ચરિત સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં ગૃહલક્ષ્મીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગૃહલક્ષ્મી1ગેહલક્ષ્મી2

ગેહલક્ષ્મી2

પુંલિંગ

  • 1

    ગૃહલક્ષ્મી.