ગાંડ વધારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડ વધારવી

  • 1

    આળસુ પડી રહી જાત વધાર્યા કરવી.