ગાગરમાં સાગર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાગરમાં સાગર

  • 1

    થોડામાં ઘણું.