ગાંજ્યું જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંજ્યું જવું

  • 1

    છેતરાવું.

  • 2

    શેહમાં દબાવું.