ગાજરમૂળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાજરમૂળો

  • 1

    કિંમત વગરનું; તુચ્છ; નમાલું (ગાજરમૂળા ગણવા).