ગાજરિયું ખેંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાજરિયું ખેંચવું

  • 1

    મોટું ઊભું ટીલું કરવું.