ગાજરિયું તાણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાજરિયું તાણવું

  • 1

    મોટું ઊભું ટીલું કરવું.