ગાંજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંજા

  • 1

    'ગાંજો'; એક છોડ અથવા તેની કળી (તેને ચલમમાં પીવાથી નશો ચડે છે).