ગાંજાકસુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંજાકસુ

  • 1

    'ગાંજો'; એક છોડ અથવા તેની કળી (તેને ચલમમાં પીવાથી નશો ચડે છે).

ગાંજાકસુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંજાકસુ

વિશેષણ

  • 1

    ગંજેરી; ભાંગ ગાંજાનો વ્યસની.