ગુજરાતી

માં ગાંજાખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાંજાખોર1ગાંજાખોર2

ગાંજાખોર1

વિશેષણ

  • 1

    ગંજેરી; ભાંગ ગાંજાનો વ્યસની.

ગુજરાતી

માં ગાંજાખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાંજાખોર1ગાંજાખોર2

ગાંજાખોર2

  • 1

    'ગાંજો'; એક છોડ અથવા તેની કળી (તેને ચલમમાં પીવાથી નશો ચડે છે).