ગાંજાખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંજાખોર

વિશેષણ

  • 1

    ગંજેરી; ભાંગ ગાંજાનો વ્યસની.

ગાંજાખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંજાખોર

  • 1

    'ગાંજો'; એક છોડ અથવા તેની કળી (તેને ચલમમાં પીવાથી નશો ચડે છે).