ગુજરાતી

માં ગાંજાખોરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાંજાખોરિયું1ગાંજાખોરિયું2

ગાંજાખોરિયું1

  • 1

    'ગાંજો'; એક છોડ અથવા તેની કળી (તેને ચલમમાં પીવાથી નશો ચડે છે).

ગુજરાતી

માં ગાંજાખોરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાંજાખોરિયું1ગાંજાખોરિયું2

ગાંજાખોરિયું2

વિશેષણ

  • 1

    ગંજેરી; ભાંગ ગાંજાનો વ્યસની.