ગુજરાતી

માં ગાજીમરદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાજીમરદ1ગાજીમર્દ2

ગાજીમરદ1

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.

ગુજરાતી

માં ગાજીમરદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાજીમરદ1ગાજીમર્દ2

ગાજીમર્દ2

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.