ગાજીમરદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાજીમરદ

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.

ગાજીમર્દ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાજીમર્દ

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.