ગુજરાતી

માં ગાંઠોગળફોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાંઠોગળફો1ગાંઠોગળફો2

ગાંઠોગળફો1

પુંલિંગ

 • 1

  'ગાંઠ'; ગાંઠ કે રૂનો ફોદો (સૂતરના તારમાંનો).

 • 2

  ખટકો; સંશય.

ગુજરાતી

માં ગાંઠોગળફોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાંઠોગળફો1ગાંઠોગળફો2

ગાંઠોગળફો2

પુંલિંગ

 • 1

  ગાંઠ; ગાંઠ કે રૂનો ફોદો (સૂતરના તારમાંનો).

 • 2

  ખટકો; સંશય.