ગાંઠ ઊકલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ ઊકલવી

  • 1

    ગાંઠ દૂર થવી; સરળ થવું.