ગાંઠ ઓગળી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ ઓગળી જવી

  • 1

    ગાંઠ શરીરમાં ને શરીરમાં સમાઈ જવી.