ગાંઠ ખૂલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ ખૂલવી

  • 1

    ગાંઠ દૂર થવી; સરળ થવું.