ગાંઠ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ થવી

  • 1

    ગાંઠ નીકળવી; પ્લેગ થવો.

  • 2

    દોસ્તી થવી.

  • 3

    સંપ થવો.