ગાંઠ બેસી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ બેસી જવી

  • 1

    ગાંઠ ઓગળી-બેસી જવી.