ગાંઠ વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ વાળવી

  • 1

    ગાંઠ કરીને બાંધવી.