ગાંડમાં છાણ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડમાં છાણ હોવું

  • 1

    તાકાત હોવી; સામર્થ્ય હોવું.