ગાડરિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડરિયું

વિશેષણ

  • 1

    ગાડરને લગતું.

  • 2

    લાક્ષણિક ગાડરની જેમ-આંધળી રીતે અનુસરતું; ગતાનુગતિક.