ગાડાના પૈડા જેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડાના પૈડા જેવો

  • 1

    મોટો, ગોળ (રૂપિયો).