ગાંડાં કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડાં કાઢવાં

  • 1

    ગાંડાની માફક વર્તવું.