ગાંડી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડી કાઢવી

  • 1

    ગાંડી સ્ત્રી.