ગાડી ઘોડો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડી ઘોડો લેવો

  • 1

    સારા સાધનવાળા હોવું.