ગાંડું ગાંડું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડું ગાંડું થઈ જવું

  • 1

    ખૂબ ખુશાલીમાં આવી જવું.