ગાડે ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડે ઘાલવું

  • 1

    (ચાલવાને અશક્ત હોવાથી) ગાડામાં બેસાડવું.