ગાડે ચડીને ગ્રહણ જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડે ચડીને ગ્રહણ જોવું

  • 1

    (ગ્રહણઘેલા છોકરાની મા વિષે બોલતાં) આતુરતાપૂર્વક સૌથી પહેલાં ગ્રહણ જોવું.