ગાડું ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડું ચલાવવું

  • 1

    વ્યવહાર ધીરજથી નભાવવો.