ગાડે જોતરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડે જોતરાવું

  • 1

    સાંસારિક વ્યવહારમાં-જંજાળમાં પડવું.