ગાંડ તળે રેલો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડ તળે રેલો આવવો

  • 1

    પોતાની જાત સંડોવાયેલી હોવી; પોતાને પણ લાગુ પડતું હોવું.