ગાડું ધપાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડું ધપાવવું

  • 1

    ગાડું ગબડાવવું; વ્યવહાર ધીરજથી નભાવવો.