ગાંડ ધોતાં ન આવડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડ ધોતાં ન આવડવું

  • 1

    સાવ નાદાન કે આવડત વગરનું હોવું.