ગાંડે મરચાં લાગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડે મરચાં લાગવાં

  • 1

    ખોટું લાગવું.