ગાદીએ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાદીએ આવવું

  • 1

    રાજગાદી મળવી; રાજા થવું.