ગાદીએ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાદીએ બેસવું

  • 1

    રાજ્યાભિષેક થવો.

ગાદીએ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાદીએ બેસવું

  • 1

    રાજગાદી મળવી; રાજા થવું.