ગાદીતકિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાદીતકિયો

પુંલિંગ

  • 1

    ગાદી અને તકિયો.

  • 2

    લાક્ષણિક આરામ અને સુખની સ્થિતિ.