ગાંધીવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંધીવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    ગાંધીવાદમાં માનનાર અથવા ગાંધીવાદ સાથે સંબંધિત.