ગાંધીવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંધીવાદી

વિશેષણ

  • 1

    ગાંધીવાદમાં માનનાર અથવા ગાંધીવાદ સાથે સંબંધિત.

પુંલિંગ

  • 1

    ગાંધીવાદમાં માનનાર અથવા ગાંધીવાદ સાથે સંબંધિત.